'Amerikaanse Taliban' John Walker Lindh komt vrij

23 mei 2019 12:25

In de VS is onrust ontstaan over de vervroegde vrijlating vandaag van John Walker Lindh, die in 2001 wereldwijde bekendheid kreeg als de 'Amerikaanse Taliban'. Lindh (38) vocht in 2001, tijdens de Amerikaanse invasie in Afghanistan, aan de kant van de Taliban.

Hij werd gevangen genomen en opgesloten in een fort in Noord-Afghanistan. Tijdens een bloedige opstand van Talibankrijgsgevangenen verstopte hij zich met medestrijders in een bunker. Na een aantal dagen werden zij ontdekt en werd het de Amerikanen duidelijk dat zich onder de opstandelingen een landgenoot bevond. Opnamen daarvan zijn te zien in de documentaire The Horse Soldiers.

Lindh werd 2002 in de VS tot een celstraf van 20 jaar veroordeeld, onder meer voor het steunen van de Taliban. Vandaag komt hij voorwaardelijk vrij vanwege goed gedrag. Maar van verschillende kanten wordt bezwaar gemaakt, omdat hij nog steeds een gevaar voor de Amerikaanse samenleving zou zijn.

Senatoren vragen zich af of medewerkers van de reclassering getraind zijn om signalen van radicalisering te herkennen. Ook zijn in 2016 overheidsdocumenten gelekt, waarin gezegd werd dat Lindh er nog steeds "extreme opvattingen" op na hield.

Ook de familie van voormalige CIA-agent Mike Spann maakt bezwaar. Spann ondervroeg Lindh in het fort voordat de opstand uitbrak en werd tijdens die opstand gedood.

Bekeerling

John Walker Lindh werd in 1981 in een katholiek gezin in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. geboren. Als 16-jarige bekeerde hij zich tot de islam.

In 1998 reisde hij naar Jemen om Arabisch te studeren. Terug in de VS vertrok hij in 2000 naar Pakistan en daarna naar Afghanistan om voor de Taliban te gaan vechten. Daar ontmoette hij Osama bin Laden.

 

VN benoemt veiligheidscoördinator in de strijd tegen ebola

23 mei 2019 12:17

De Verenigde Naties hebben een veiligheidscoördinator benoemd in de strijd tegen ebola. De ziekte heeft de afgelopen tien maanden zeker 1200 levens geëist in de Democratische Republiek Congo. De VN acht de kans dat de ziekte zich verder verspreidt zeer groot.

De nieuwe coördinator, die ervoor moet zorgen dat de strijd tegen ebola beter verloopt, is David Gressly. Groot probleem is dat in het noordoosten van Congo, waar de ziekte rondwaart, verschillende gewapende milities met elkaar in conflict zijn. Ook het wantrouwen van de lokale bevolking ten opzichte van autoriteiten helpt niet mee bij de bestrijding.

De ziekte kan waarschijnlijk alleen gestopt worden als er een eind komt aan het geweld. Het hoofd van de VN-gezondheidsdienst zei eerder dat "de uitbraak een van de meest complexe gezondheidscrises ooit is". Ebola is zeer besmettelijk en de overlevingskans van patiënten is relatief klein.

Gressly heeft jaren ervaring met werken in Afrika, onder meer in Congo. Zo volgde hij onder meer Bert Koenders (PvdA) op als leider van de Minusma-missie toen Koenders in 2014 de plek van Frans Timmermans innam als minister van Buitenlandse Zaken.

 

Ruim 800 schademeldingen na aardbeving Groningen

23 mei 2019 12:14

Na de aardbeving gisteren bij Westerwijtwerd in Groningen zijn tot nu toe 841 schademeldingen gedaan.

De meeste meldingen komen uit de gemeente Groningen: 415. Ook uit de provincie Drenthe zijn meldingen binnengekomen: 19. Schade moet worden gemeld bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

Acuut onveilig

28 mensen maakten melding van een acuut onveilige situatie (AOS). Die moet binnen 48 uur na de melding worden geïnspecteerd. "Bij een levensgevaarlijke situatie bel je 112. Is het minder erg, dan doe je bij ons een melding van een AOS", zegt een woordvoerder van de TCMG.

Bij zeven AOS-meldingen is het inspectieteam inmiddels wezen kijken. Volgens de TCMG zijn daar geen extra veiligheidsmaatregelen nodig. "In de gesprekken merken we wel dat mensen erg ongerust zijn. Die ongerustheid leidt tot zo'n AOS-melding. Daar is het ook voor bedoeld, mensen kunnen dat gewoon blijven doen."

Huis uit

Vooralsnog hoeft niemand zijn huis uit, maar de TCMG sluit niet uit dat dit nog wel gebeurt. Vandaag zijn er de hele dag nog inspecties van AOS-meldingen. "De aantallen die wij nu zien, vertonen gelijke tred met de beving bij Zeerijp in 2018. Toen zijn er wel situaties aangetroffen van acute onveiligheid. We moeten er rekening mee houden dat dat nu ook gebeurt", zegt de woordvoerder.

De aardbeving gisteren had een kracht van 3,4. De aardbeving in Zeerijp in januari vorig jaar had dezelfde kracht. Na die beving kwamen 3000 schademeldingen binnen.

Vanwege de drukte zitten er komende dagen extra mensen bij het schadeloket en zijn de telefoonlijnen ook zondag geopend.

 

OM: flinke stijging lek- en corruptiezaken

23 mei 2019 12:00

Het aantal corruptiezaken of onderzoeken met betrekking tot ambtenaren die hun beroepsgeheim hebben geschonden is vorig jaar fors toegenomen. De rijksrecherche voerde 65 onderzoeken uit. Dat is bijna de helft meer dan een jaar ervoor, blijkt uit het jaarbericht van het Openbaar Ministerie.

Volgens het OM gaat het om zeer ernstige en complexe zaken, waarbij ambtenaren vaak contact hebben met de georganiseerde criminaliteit. "Deze onderzoeken zijn zeer intensief, kennen een groot afbreukrisico en kosten veel capaciteit en expertise."

Een van de opvallendste corruptiezaken van de laatste jaren is die van politiemol Mark M. uit Weert. Hij zocht geregeld informatie op in politiesystemen en verkocht die aan criminelen. M. werd in februari vorig jaar veroordeeld tot vijf jaar celstraf.

De rijksrecherche is een onafhankelijk instituut dat strafbare zaken binnen de overheid onderzoekt. Vorig jaar voerde de rijksrecherche 139 onderzoeken uit, een record. Het ging daarbij niet alleen om corruptiezaken, maar ook om gevallen van fraude, valsheid in geschrifte en schietincidenten waarbij ambtenaren betrokken waren, zoals politiemensen.

Criminaliteit verhardt

Uit het jaarbericht van het Openbaar Ministerie blijkt verder dat er vorig jaar minder misdrijven zijn geregistreerd. In vergelijking met 2017 was er een daling van 6 procent. Wel steeg het aantal overvallen voor het eerst in jaren fors. Ook nam het aantal verkeersmisdrijven, zoals rijden onder invloed, flink toe.

Het OM concludeert verder dat criminaliteit verhardt en dat het geweld in de onderwereld toeneemt. "De criminaliteit in 2018 werd gekenmerkt door taaie ondermijnende criminaliteit met bedreigende effecten in de samenleving die we volstrekt niet willen", zegt OM-topman Gerrit van der Burg. "Alles wordt uit de kast gehaald om de gevaarlijke, gewelddadige ontwikkelingen te keren."

 

Opkomst tot nu toe iets lager dan bij vorige verkiezingen

23 mei 2019 11:28

De opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement is tot nu toe iets lager dan bij de vorige stembusgang vijf jaar geleden. Om 10.30 uur is 7 procent van de stemgerechtigde mensen gaan stemmen, blijkt uit een indicatie van de opkomst van onderzoeksbureau Ipsos.

In 2014 was de opkomst op dat tijdstip 8 procent en 2009 nog een procent hoger. Ipsos komt rond 14.00 uur met een update. Bij de vorige twee verkiezingen bleek dat uiteindelijk 37 procent van de mensen naar het stembureau was gegaan.

De cijfers gaan alleen over de stembusgang in Nederland. De verkiezingen vinden niet in andere Europese landen op hetzelfde moment plaats, pas zondag is er overal gestemd. De Britten gaan vandaag overigens ook gewoon stemmen, omdat het land, ondanks de voorgenomen brexit, nog steeds onderdeel is van de EU.

De stembureaus in Nederland gingen vanochtend vroeg om 7.30 uur open en sluiten om 21.00 uur.

Verschillende politici hebben vandaag hun stembiljet in de container gedaan. Zo ging D66-leider Jetten al vloggend naar het stembureau in Millingen aan de Rijn, kwam PVV-leider Wilders voor een dichte deur te staan in het Haagse Duindorp en stemde eurocommissaris Timmermans, als lijsttrekker van de sociaaldemocraten, voor het eerst op zichzelf. Dat en meer in ons liveblog.

 

'Taboe moet weg: ouderen doen ook gewoon aan seks'

23 mei 2019 11:14

Ook bewoners van een verzorgingshuis hebben gewoon seks met elkaar. En nu dat gezegd is, moet er iets aan het taboe gedaan worden, vindt psycholoog en seksuoloog Ingrid van Kempen.

"Over mensen vanaf de vijftig wordt al gedacht dat ze niet meer seksueel actief zijn. Maar ook onder 70-, 80-plussers en ouder is een grote groep gewoon seksueel actief", zegt Van Kempen in het NOS Radio 1 Journaal. "En er is een grote groep ouderen die nog graag zouden willen, maar het niet kunnen door allerlei beperkingen."

Ouderen houden het seksloze beeld volgens haar zelf ook in stand. "Omdat ze het moeilijk vinden om erover te praten en omdat seks en intimiteit in de media vaak geassocieerd worden met jong en aantrekkelijk."

80 Tinten Grijs

Zorggroep Noordwest-Veluwe wil dit taboe doorbreken en organiseert vanavond een symposium over ouderen, intimiteit en seksualiteit. De naam van het symposium is er een met een knipoog (80 Tinten Grijs, naar de erotische roman Vijftig tinten grijs) maar de boodschap is serieus.

Want de afstand tot seks of intimiteit die ouderen kunnen ervaren, kan tot grote problemen leiden. Van Kempen: "Ouderen die niet seksueel actief zijn maar dat wel willen, geven aan dat ze minder gelukkig zijn, meer stemmingsproblemen hebben en vaker eenzaam zijn."

Ook voor medewerkers van verzorgingshuizen is seksualiteit een lastig onderwerp. "Er wordt alleen over gepraat als er een probleem is. Terwijl het uit de probleemsfeer moet, we moeten kijken naar wensen en behoeften."

Die zijn er gewoon: "Ouderen doen ook nog aan orale seks, aan masturbatie", somt Van Kempen op. "Maar ze praten er niet over. Ze hebben geen seksuele voorlichting gehad en niet gegeven. En in hun huwelijk werd ook niet over seks gepraat maar werd het gewoon gedaan."

Van Kempen denkt dat het ook een taak van medewerkers moet worden om seksualiteit bespreekbaar te maken. "Zorgmedewerkers vinden dat ook lastig. Maar zij moeten er bewust van worden en vaardigheden leren om het gesprek aan te gaan."

 


Copyright © 2006-2019 - www.ramonpieper.nl